درصد!

1 درصد فکر کنید"نیوتون" ایرانی بود
تا سیب میوفتاد رو کلش
.
.
.
.
.
.
.
.
داد میزد آی شانس.....
ای زندگی...
ای پدر این سیب سگ صاحاب این همه جا باید میخورد تو سر من؟ :!!!!!!!!

/ 0 نظر / 25 بازدید