تنبلی!

آقای مجری: پسر عمه میدونی تنبلی مادر همه ی بدبختی هاست؟
پسر عمه زا: بله آقای مجری،ولی مادره دیگه احترامشم واجبه :|

/ 0 نظر / 22 بازدید