لیوان!

به بابام میگم بدم میاد آبمیوه رو تو لیوان شیشه ای بخورم 

برگشته میگه بریز تو آفتابه بخور نی ام داره...•﹏•

این است محبت پدرانه...

/ 0 نظر / 26 بازدید