مرتیکه!

صبح تو تاکسی یکی لباس چارخونه قرمز پوشیده‌ بود پیاده که شد در رو محکم بست راننده کله‌شو درآورد داد زد مرتیکه رومیزی!

/ 0 نظر / 24 بازدید