سهم

سهم من از جنگ
پدری بود
که هیچ وقت 
در جلسه ی اولیا و مربیان شرکت نکرد....
((شادی روح شهدا صلوات))

/ 0 نظر / 27 بازدید