گرسنه!

میدانی؟!
دلم نه پول میخواهد نه ماشین نه عشق نه آینده نه حتی روزای خوب بچگی نه غروب نه پارک نه آهنگ نه تفریح
دلم فقط...
.
.
.
.
یه دیس برنج و سه سیخ کوبیده و یه کاسه آبگوشت میخواد...
چیه میخواستی پست عاشقانه باشه ...نه بابا گور بابای عشق...
من گرسنمههههه میفهمی گرسنه..!

/ 0 نظر / 24 بازدید