حالت!

دقت کردین؟!؟!؟
وقتی در یخچالو باز میکنی دوحالت داره؟؟

اگه بخوای چیزی توش بزاری تا خرخره پره 

اگه گشنت باشه بخوای چیزی بخوری 
فقط برفک موجوده!!!!!!

/ 0 نظر / 20 بازدید