احترام!

تو فرهنگ ما ایرانی‌ها احترام گذاشتن به سه گروه بسیار واجبه!
1. والدین
2. معلمین
3. راننده‌ی نیسان آبی :))

/ 0 نظر / 3 بازدید