تیکه کلام نقی پایتخت 4

تعدادی از تیکه کلام های پایتخت 4 برای مردم همیشه در صحنه

محسن تنابنده

نقی:

چی...هیچی!... چی؟!...هیچی!

 مگه میشه؟!...مگه داریم؟!

اصلا مگه داریم؟!..مگه میشه؟!

خانم الگو!

نادان مرد!

چرا بچه بچه صحبت می کنی؟!

حمایت حمایت سرکار خانم سعادت!

 

بهبود باب اسفنجی!

بهروز بچه فیل!

فهیمه کانگورو!

 

در بازجویی:

خیر!

 

تروریست!

-چی؟!!

ت ت ت

توریست!

 

بیزنست!

چی؟!

ب ب ت

تجارت!

خیلی با من با احترام رفتار کردن!

گفتن بفرمایید هری!

ولکن(velaken)آقا ولکن!

لقب بائو:ذرت مکزیکی!

 

برای آپدیت شدن کمک کنید!

/ 0 نظر / 187 بازدید