پفک !

اون چیه که 10 تا پا داره ....ولی ...یه جا وایساده ...راه هم نمیره...5 تا دستم داره؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پفکککککک
.
.
.چیستان خودمه عاغا دوس دارم جوابش پفک باشه ...روانی هم خودتی

/ 0 نظر / 19 بازدید