حال کنید!

-_- خیــلی طوفـــانیه دریــــا امشبــــ ، مگـــه موجــا تورو با کـــی دیدنـــ ؟؟؟ -_-
ســــربازی راهـــــی بـــرای آدم کردن پســــــراســــــــت
امــــّـــــا دختــــرا از هیــــچ راهــــی آدم نمیشـــــن !!! :|
" پســــــراااااا جیـــــــغ دســــت هـــــوراااااااا " ;)))))))
آخـــــه دختــــــرا فرشتـــــه ان و فرشـــتــــه ها آدم نمیـــــشن
" دختـــــراااا جیـــــغ دست هــــــورااااااااااا " ;))))))
امـــــّـــــا مقـــام آدم از فـــــرشته بـــــــالاتـــــره
" پســــــرااااااا موج مکزیـــــکـــــــــــــــــی " :))))))))))
و امـــــّـــــا آدم اشتبــــاه میکنـــــه مجـــــازات میــشـــــه امـــــّــــا فرشتـــــه هـــا پــاکــن ، مـاهــَـن ، گـــُــلــَـن اصــن
" دختـــــرااااااا حــالا مــــوج مکـــــزیکــــی رو بــرین نـــوبـــت شـُـمـــــاســــت " :))))

/ 0 نظر / 5 بازدید