تحریم!

بچه ها حلال کنید من دارم میرم کره شمالی . .... 


هرچی فکر کردم زندگی بدون تحریم برام سخته بلد نیستم زندگی کنم میرم جایی که تحریمه

خداحافظ!

/ 0 نظر / 19 بازدید