فضای مجازی!

ما بالاخره نفهمیدیم فضای مجازیه یا باغ وحش...!
هر کیو میبینی یا گرگه...!
یا عقابه...! 
یا شیر...!
یا پلنگ...!
یا سگ...!
یه سریام که شاخن...! 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اقا برید کنار من رد شم چخه چخه...!!!!!

/ 0 نظر / 24 بازدید