مُبل!

آقا ما یه مُبل داریم اسمشو گذاشتیم مُبل آبرو ریزی 
خدا نکنه یکی تو جمع رو این مبل بشینه صدای ناهنجاری ازش تولید میشه که نگو و نپرس 
وقتی طرف کاملا آبروش رفت ،برای اثبات اینکه این صدا از مبل تولید شده یه بار دیگه میشینه روش تا دوباره صدا بده اما این مُبل ، عمرا بار دوم صدا بده و به این صورت آبرو و شرف شخص میره . . .

/ 0 نظر / 23 بازدید