داری؟!

ﻣﯿﺮﯼ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻣﯿﮕﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﯼ؟

.

.
ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺴﮑﻦ مهر

ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺯﻥ ﺩﺍﺭﯼ؟ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻨﻮ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ

ﻣﯿﺮﯼ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻐﻞ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ ؟ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﯽ

ﻣﯿﮕﻦ ﺷﻐﻠﺖ ﭼﯿﻪ ؟

به دیوونه خونه ی ایران خوش امدی

/ 0 نظر / 26 بازدید