پوستر!

با دوستام رفتیم بیرون دیدیم یه دختره تو مغازشون پوستر داره ماه هم مثلا رفتیم طرف رو رفت دست بندازیم بهش بخندیم 
مکالمه منو دختره
من:سلام خسته نباشی
دختره:سلام بفرمایید امرتون
من:ببخشید پوستر منو دارید چهره دوستام(:
دختره:بله بفرمایید میشه پنج تومن
کثافت یه پوستر گوره خر دست جمعی بهم داد
من):
دوستام/:
دختره (:

/ 0 نظر / 26 بازدید