عرضه!

بابامون واسمون زنم نگرفت مرد بشیم یکی واسمون روز مرد شورت و جوراب بخره
البت خودمونم عرضه نداشتیم یکیو پیدا کنیم ولنتاین واسمون کادو بخره

/ 0 نظر / 4 بازدید