اصرار!

پسره اومده میگه باهام دوست میشی؟؟
منم گفتم:نه..!
گف:باشه زیاد اصرار نمیکنم بای...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الان شما اصرار دیدین؟؟نه خدایی اصراری دیدین؟؟
خب بیشعور یکم بیشتر اصرار میکردی شاید نظرم عوض میشد..!!!!! <(`^´)>

/ 0 نظر / 49 بازدید