شمع

شمع خریدم، رو جعبه نوشته بود:

(بدون دود ، بدون بو ، بدون ...)

عزیزم دروغ که فاکتور نداره یه دفعه مینوشتی بدون نور!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید