سلامتی مردا

یه نفر میشه روزبه کیا نجات غریق ، واسه نجات سه نفر جون خودش رو میده 
بعضیا میشن بـرکت جـوذری و امـیـد عـبـاسـی آتـشـنـشـان ، مـاسـکـشـون رو برای نجات مـسـدومـا دادن و جـون خـودشـون رو فدا کردن
یکی میشه شـهـرام مـحـمـدی کـارگـر پتروشیمی و برا نـجـات همکاراش ازجون خودش میگذره 
ولـی بـعـضـیا مـیشن مواد فـروش و بـرا ( پـول )جـون هـزاران جـون رو مـیـگـیـرنو هزاران خونواده روازهم میپاشن ...
سلامتی کسایی که جونشون رو دادن برا شرافتشون نه کسایی که شرافتشون رو دادن برای پــول

/ 0 نظر / 23 بازدید