حضور!

تو فیلم عروسی هیچ جا نیستی ها
ولی یه دیقه که داری در ماس موسیرو لیس میزنی

با 5 تا جلوه ویژه عکست افتاده :(

/ 0 نظر / 26 بازدید