قربونش برم!

بـه سلامتی مـادرا کـه بـابـت اون ده دقـیقه ای که وقت صـرف کـردی و تـنـظیمات گـوشی رو یـادش دادی ده بـار از آدم تـشکر مـیکنه

و هـمه جـا بـا افـتخار مـیگه : بـچم یـادم داده . . .

/ 0 نظر / 28 بازدید