تیکه کلام ارسطو پایتخت 4

احمد مهرانفر

ارسطو:

آقا...آقا!

پیرمرد پر حاشیه!

زنم بود پاره ی تن بود!!!

اوه بیبی دیگه نمیتونم نجاتت بدم!

اینا چینین گنگ فو بلدن ها!

عروسک چینی من!

دکتر شفاعتم کرد نگاه به ساعتم کرد

اون یارو قد بلنده داره به من میخنده!

نادان مرد!

چرا بچه بچه صحبت می کنی؟!

آقا نقی نگو نقی نقو نقو نقی!

مامان ارسطو:

ارسطو پیر شده داره می میره داره زن می گیره!

ارسطو تو چرا زن نمی گیری؟!

ولکن(velaken)آقا ولکن!

(با حرکت انگشت شست)فنیتو!

 

برای آپدیت شدن کمک کنید!

/ 0 نظر / 200 بازدید