دختر!

دختر که باشی،مرهم مادر میشی،عزیزه پدر میشی،رازداره برادر میشی،

.
.
.
.
نفس شوهر میشی،
ای جان ذوق نکن،عمه میشی کلاً به فنا میری O_o !

/ 0 نظر / 24 بازدید