رمانتیک!

غضنفر از ماشین پیاده شد که درو برای زنش باز کنه زنش گفت فدات شم بعضی از کارات خیلی رمانتیکه! غضنفر گفت لوس بازی درنیار زود باش از ماشین پیاده شو در خرابه باید از بیرون باز بشه!

/ 0 نظر / 6 بازدید