سرعت اینترنت!

لامصب انقد که سرعت زیاده میترسم مودم بترکه
اینترنت بپاشه تو صورتم !!!

/ 3 نظر / 4 بازدید
4

[رویا][قهقهه][قهقهه]

نسترن

دقييييييييييييقاااااااااااااااااااا...!!![تایید]

نسترن

دقييييييييييييقاااااااااااااااااااا...!!![تایید]